Verzekeringen voor je personeel

Personeel brengt risico’s met zich mee. En zoals met veel risico’s, kun je je hier als werkgever ook voor verzekeren. Over welke verzekeringen wil je nadenken wanneer je personeel in dienst hebt?

Risico’s wil je zoveel mogelijk vermijden. Met personeel in dienst worden de risico’s alleen maar groter voor jou als ondernemer. Een werknemer kan arbeidsongeschikt raken, maar ook een ongeluk krijgen op het werk. Of denk bijvoorbeeld aan een werknemer die langdurig ziek is. Dit kan je veel geld kosten. Welke vijf verzekeringen zijn het belangrijkste voor ondernemers met personeel?

1. Ziekteverzuimverzekering

Deze verzekering is waarschijnlijk de meest bekende en de eerste die bij je opkomt wanneer je het hebt over werkgeversverzekeringen. Het komt namelijk regelmatig voor dat werknemers ziek zijn. Met name langdurig zieken kunnen een grote financiële strop voor je onderneming betekenen. Hoe kleiner je personeelsbestand, hoe groter het effect van één langdurig zieke. Naast het financiële aspect weegt ook mee dat deze medewerker misschien veel kennis en ervaring heeft die je dan (tijdelijk) kwijt bent.

Met een ziekteverzuimverzekering kun je je niet verzekeren tegen dat laatstgenoemde, maar wel tegen de financiële gevolgen. In dat geval verzeker je je voor loondoorbetaling bij ziekte, hetgeen twee jaar kan duren. Daarnaast bieden verzekeraars vaak ook hulp bij preventie en re-integratie van zieke werknemers.

2. Aansprakelijkheidsverzekering

Maakt een werknemer tijdens het werk een fout, is hij of zij nalatig of onvoorzichtig en ontstaat hierdoor schade? Dan kun je je door middel van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven verzekeren tegen eventuele schadeclaims van gedupeerden. Ben je werkzaam in de zakelijke dienstverlening, zoals boekhouders of advocaten? Dan kun je ook aanvullend kiezen voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Wanneer jij of je werknemers een verkeerd advies geven, ook wel een beroepsfout genoemd, ben je dan verzekerd tegen financiële schade.

3. Collectieve ongevallenverzekering

Voorkomen is veel beter, maar het kan gebeuren in het werkveld: een van je medewerkers overlijdt door een ongeval of raakt blijvend invalide. Hierbij kan het gaan om een ongeval op het werk of tijdens de rit onderweg naar het werk. Met een collectieve ongevallenverzekering dek je de financiële risico’s af die je moet betalen aan de nabestaanden in geval van overlijden of aan je werknemer in geval van blijvende invaliditeit.

4. Nabestaandenverzekering

Je personeelsleden en hun nabestaanden geef je meer zekerheid met een nabestaandenverzekering. Mocht een werknemer overlijden op het moment dat hij bij jou in dienst is (ongeacht de oorzaak), dan krijgt de partner met een dergelijke verzekering een uitkering.

Vanuit de Algemene nabestaandenwet (anw) krijgt de partner ook een uitkering van de overheid. Deze uitkering is echter minimaal, waardoor een nabestaandenverzekering vaak wordt gezien als een goede secundaire arbeidsvoorwaarde.

5. Pensioenverzekering

Het is mogelijk om een pensioenregeling te treffen voor je personeel. Ook dit wordt vaak gezien als een gunstige secundaire arbeidsvoorwaarde. In veel gevallen is het aanbieden van een pensioenregeling namelijk niet verplicht. Ondernemers die binnen de sector van een bedrijfstakpensioenfonds vallen, zijn vaak verplicht aangesloten bij een pensioenfonds. Ook in dit geval kun je een aanvullende pensioenverzekering opnemen.

Tips & tricks voor het afsluiten van een verzekering voor je personeel

  • De aansprakelijkheidsverzekering is vaak één van de eerste verzekeringen die je afsluit als ondernemer. Maar zodra je personeel in dienst gaat nemen, is het belangrijk om te controleren of deze verzekering ook je personeel dekt. In veel gevallen is dat niet het geval en dien je een aanvullende verzekering af te sluiten. Let hier dus goed op.
  • Laat je goed adviseren bij het afsluiten van een verzekering voor je personeel. Lees de polisvoorwaarden goed door en bespreek deze met je NOAB-adviseur. Zij kunnen je helpen bij de keuze voor de beste verzekering.
  • Bij een groot aantal verzekeraars heb je de keuze om te kiezen voor een totaalpakket waar je alle verzekeringen voor je personeel onderbrengt. Het voordeel hiervan is dat je pakketkorting krijgt omdat je meerdere polissen tegelijkertijd afsluit.
  • Ook tijdelijke krachten dien je op te nemen in je verzekeringen. Hierbij maakt het niet uit of zij een nul-uren contract hebben, een tijdelijk contract of een stage-contract. Het merendeel van de verzekeringen dekt ook de tijdelijke contracten, maar controleer dit wel altijd in de polisvoorwaarden van je verzekering.

Vragen

Heb je vragen over verzekeringen voor je personeel? Of wil je dat je NOAB-adviseur meekijkt bij het uitzoeken van de beste verzekering voor je personeel? Neem dan contact op met je NOAB-adviseur.

Deze blog is een momentopname en voor het laatst aangepast op 1 maart 2019.