Personeel werven in het buitenland

Met de krapte op de arbeidsmarkt klinkt het werven van personeel in het buitenland aantrekkelijk. Maar ook hier zijn regels aan verbonden waar je rekening mee moet houden. Welke dat zijn, leggen we je in deze blog uit.

Goed personeel vinden en behouden houdt veel werkgevers bezig. Maar hoe vind je de juiste kandidaat wanneer deze niet in Nederland te vinden is? Op dát moment is het werven van personeel in het buitenland mogelijk een optie.

Regels werven en aannemen

Natuurlijk zijn er (Europese) regels verbonden aan het werven van medewerkers in het buitenland.

 • Als Nederlandse werkgever dien je eerst in Nederland te kijken of je een geschikte werknemer kunt vinden. Alleen wanneer dit niet het geval is, mag je over de grenzen kijken. Hierbij dien je vervolgens eerst te kijken naar andere EU- en EER-landen en Zwitserland. Alleen wanneer je kunt aantonen dat je in deze landen ook geen geschikte werknemer kan vinden, mag je buiten deze grenzen op zoek naar personeel. Het UWV bepaalt of je personeel mag werven in het buitenland aan de hand van de inspanningen die je hebt geleverd om een werknemer in Nederland te vinden. Je inspanningen toon je onder andere als volgt aan bij het UWV:
  1. Advertenties die je hebt geplaatst;
  2. Inzetten van je netwerk; en
  3. Tijdsduur van open staan van de vacature (hierbij hanteert het UWV een richtlijn van minimaal 5 weken die een vacature open moet staan en 3 maanden voor moeilijk opvulbare vacatures).
 • Het voordeel van werknemers uit EU- en EER-landen en Zwitserland is dat deze werknemers in Nederland aan het werk mogen zonder tewerkstellingsvergunning. Voor werknemers uit andere landen ben je wel verplicht om deze procedure te volgen en een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Let op: dit geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten korter dan drie maanden. Wil je een werknemer langer dan drie maanden bij je laten werken, heb je een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) nodig. Heb je hier ondersteuning bij nodig? Overleg dan met je NOAB-adviseur.
 • Haal je zogenaamde kennismigranten of wetenschappelijke onderzoekers uit het buitenland? Dan ben je verplicht om je bedrijf aan te melden als Op deze manier geef je aan dat je belang hebt bij het aantrekken van buitenlandse werknemers.
 • In de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), zijn de arbeidsvoorwaarden opgenomen voor werknemers van Europese bedrijven in Nederland.
 • Schakel je een buitenlandse werknemer in die in Nederland belastingplichtig is? Dan hebben deze werknemers een Burgerservicenummer (BSN) nodig.
 • Leen je buitenlandse werknemers in? Of laat je ze via aan- of onderaanneming werken? Je bent dan verplicht om hun identiteit te controleren. Een kopie van hun identiteitsbewijs dien je tot vijf jaar na beëindiging van de werkzaamheden te bewaren.
 • Specifiek in het geval van inhuur van ZZP’ers of freelancers uit het buitenland geldt dat je dient te controleren of deze in Nederland mogen werken en verblijven. Dit kun je zien aan de hand van het paspoort of de verblijfsvergunning van de zelfstandige. Komt deze persoon van buiten de EER? Dan moet je een tewerkstellingsvergunning.

Tip: Wil je verschillende Europese werknemers met elkaar vergelijken? Gebruik dan Europass. Dit is een online tool waarmee je kandidaten op de internationale arbeidsmarkt met elkaar kunt vergelijken.

30%-regeling

Om deskundige werknemers aan te trekken en de schaarste in Nederland op te vullen, is in het verleden de 30%-regeling in het leven geroepen. Hiermee wil de overheid het Nederlandse vestigingsklimaat aantrekkelijk en competitief houden voor buitenlandse werknemers en de administratieve lasten voor werknemer en werkgever verminderen.

De 30%-regeling houdt in dat je als werkgever een vrije (onbelaste) vergoeding mag uitkeren aan je werknemer voor de zogenoemde extraterritoriale kosten. Denk bijvoorbeeld aan extra kosten voor het levensonderhoud omdat het leven in Nederland duurder is dan in land van herkomst, kosten voor een kennismakingsreis of kosten voor het aanvragen van vergunningen.

Je mag de werknemer vergoeden voor de werkelijke kosten die hij maakt als hij in Nederland komt werken. Maar je mag er ook voor kiezen om 30% van het loon, inclusief vergoeding, belastingvrij te verstrekken.

Wil je nagaan of je werknemer in aanmerking komt voor deze regeling? Dan dient je werknemer onder andere te beschikken over een specifieke deskundigheid. Deze deskundigheid is door de Belastingdienst gekoppeld aan een minimale vrije vergoeding (2018: minimaal € 37.296 of € 28.530 wanneer je een mastertitel hebt en je jonger bent dan 30 jaar). Kijk voor de volledige set aan voorwaarden op de website van de Belastingdienst. Overleg met je NOAB adviseur hoe je deze regeling kunt aanvragen.

Let op: In de belastingplannen voor 2019 is opgenomen dat deze regeling met ingang van 1 januari 2019 wordt verkort van acht naar vijf jaar. Deze verkorte looptijd zal gaan gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen.

Vragen

Zoals je ziet komt er best veel kijken bij het aannemen van personeel in het buitenland. Toch kan het zeker de moeite waard zijn, met name in branches waar sprake is van een groot tekort aan goed personeel op de Nederlandse arbeidsmarkt. Overleg met je NOAB-adviseur om samen te bekijken hoe je kunt voldoen aan de wet- en regelgeving en hoe je goed personeel uit het buitenland kunt werven.

Meer lezen over personeel:

Deze blog is een momentopname en voor het laatst aangepast op 7 december 2018.