Investeren in jezelf

Als zzp’er moet je je blijven verbeteren. Je ontkomt er niet aan om te investeren in je skills. Bij te blijven met de ontwikkelingen in je vakgebied en nieuwe vaardigheden op te doen. Een mentor of adviseur kan je helpen focus te houden bij je ondernemersdilemma’s en keuzes. Vanaf 1 maart 2022 is er een nieuwe subsidieregeling, STAP, om je je leven lang te blijven ontwikkelen.

Een studie of opleiding kost geld. Gelukkig is er een aantal regelingen om mogelijk een deel van je kosten mee te dekken. Het is belangrijk om mee te kunnen met nieuwe skills, kennis en technieken. Dat geldt voor iedereen.

Je moet niet alleen weten wat de trends zijn in jouw vakgebied en branche, maar je moet ook meekunnen in die ontwikkeling. Dat lukt je alleen door je de innovaties en technieken eigen te maken. Vaak kan dat alleen door studie. In veel zelfstandige beroepen is dat een verplicht onderdeel van je vak.

Studiekosten en de fiscus

Investeren in jezelf betekent dat je een studiepotje nodig hebt, want een studie of opleiding is zelden goedkoop. Voor werknemers wordt goed gezorgd, als het gaat om loopbaanontwikkeling, met scholingsbudgets en loopbaantrajecten. Samen met je werkgever kijk je wat je nodig hebt qua kennis en de werkgever betaalt of helpt je in elk geval financieel op weg.Zzp’ers en zelfstandig ondernemers zien onder voorwaarden een deel van de kosten terug via de aangifte inkomstenbelasting en een boterzachte geldlening:

  • Als je geen recht meer hebt op studiefinanciering zijn je scholings- en studiekosten aftrekbaar. Voorwaarde is dat je je studie of opleiding doet voor je (toekomstig) beroep en dat je je kosten zelf betaalt. Op Rijksoverheid.nl vind je  meer informatie over de voorwaarden:
  • Als je jonger bent dan 56 jaar kun je bij DUO een levenlanglerenkrediet aanvragen voor de (inschrijvings)kosten van de opleiding aan mbo (voltijds bol-opleiding) of deeltijd- of duale opleiding aan de universiteit. Het krediet is een lening.

STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarkt Positie)

Vanaf 1 maart 2022 is er een nieuwe subsidieregeling, STAP. Hiermee kun je maximaal 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Dit kan één keer per jaar, de aanvraag verloopt via UWV. Het geld wordt betaald aan de opleider. Scholingkosten zijn vanaf 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar.

School of life

Waar geen opleiding voor bestaat, is de ‘school of life’. Als ondernemer krijg je genoeg ‘lesstof’ voorgeschoteld waar de gewone les- en handboeken niet in voorzien. Naast scholing investeer je in jezelf door te zorgen dat je goede ondersteuning hebt voor moeilijke beslissingen in je werk.

Vragen over nieuwe investeringen, een stroeve samenwerking met een opdrachtgever, personeelsvragen enzovoorts. Het geeft rust als je kunt klankborden met een professional die de weg kent en voldoende afstand heeft. Een goede boekhouder of accountant vervult die rol.

Hij of zij kijkt verder dan de cijfers en ziet in de eerste plaats jouw persoonlijkheid, met je kwaliteiten én je onzekerheden. Veel van de problemen waar jij je voor het eerst mee geconfronteerd ziet, heeft hij of zij al meegemaakt bij andere ondernemers. Hij of zij geeft je net het vertrouwen op de momenten dat je dat nodig hebt.

Bron: deZZP.nl