Goed personeel: zo houd je ze binnen

Het aantrekken van nieuw personeel is duur. In een eerdere blog schreven we al dat het aantrekken van personeel geld kost in de vorm van wervings- en selectiekosten, maar ook tijd. Bovendien kan het zomaar drie tot zes maanden duren voordat een nieuwe medewerker volledig inzetbaar is. Reden te meer om zuinig te zijn op je huidige werknemers.

Je personeel bepaalt in grote mate jouw succes als ondernemer. Het is daarom belangrijk om goede werknemers binnen te houden. Niet alleen vanwege de kosten en tijd die gemoeid zijn met het werven van nieuwe medewerkers, maar ook omdat een vertrekkend personeelslid kennis, ervaring en contacten meeneemt.

Hoe houd je goed personeel binnen? Want alleen een goed salaris bieden is vaak niet voldoende. Zeker niet in tijden waarbij er in verschillende branches een groot tekort is aan personeel en de concurrenten hoge salarissen bieden om nieuwe medewerkers aan te trekken.

Inhoud van het werk

Medewerkers zijn op zoek naar leuk en uitdagend werk, naar werk dat ertoe doet en betekenis heeft. Voor iedere branche en ieder functieniveau ziet dat er anders uit. Maar houd er wel rekening mee dat medewerkers behoefte hebben aan een betekenisvolle en uitdagende baan.

Wat kun je zelf doen om het werk uitdagend te houden?

  • Zorg voor voldoende autonomie: medewerkers hebben behoefte aan zelfsturing en vinden het over het algemeen niet fijn wanneer er continu over hun schouder meegekeken wordt. Geef je medewerkers zoveel mogelijk de ruimte.
  • Delegeer: autonomie wordt ook bevorderd door het delegeren van werk. Biedt je werknemer bij voorkeur de mogelijkheid om werk te delegeren, zodat er ruimte is voor het leukere en uitdagender werk. Dat hoeft niet alleen delegeren naar een collega te zijn: je kunt ook iets uitbesteden aan een ander bedrijf dat gespecialiseerd is in bepaalde klussen. Dat kan uiteindelijk ook goedkoper zijn.
  • Jobcrafting: dit noemen we ook wel baanboetseren. De medewerker kan in feite zijn eigen baan opnieuw vormgeven en invullen. Dit kan bijvoorbeeld door het takenpakket samen aan te passen of nieuwe samenwerkingen op te zetten. Hierdoor heeft je werknemer meer verbondenheid met het werk en zal hij/zij het als meer betekenisvol ervaren omdat hij/zij eigen taken heeft gecreëerd of aangepast. Is jobcrafting geen optie? Overweeg dan het wisselen van taken of functies binnen je onderneming.
  • Opleidingen, trainingen en cursussen: ontwikkeling van medewerkers is heel belangrijk om ze binnen te houden. Maak aan de voorkant wel een kosten-batenanalyse van dure en/of langdurende opleidingen. Dus wat krijg jij ervoor terug als je medewerker die opleiding gaat volgen. Maar heel zakelijk en eerlijk: denk ook na over een terugbetaalregeling als binnen afzienbare tijd je werknemer toch vertrekt. Je NOAB-adviseur helpt je hierbij graag.

Waardering en erkenning

Medewerkers willen het gevoel hebben dat hun werk betekenisvol is en daar de bijbehorende waardering en erkenning voor krijgen. De tips die hierboven genoemd zijn dragen hier ook aan bij.

  • Communicatie: medewerkers hebben behoefte aan open communicatie. Geef aan wat goed gaat en waar verbetering nodig is. Eenmaal per jaar een functioneringsgesprek houden is onvoldoende om medewerkers het gevoel van waardering te geven. Houd bijvoorbeeld in drie kwartalen een voortgangsgesprek en rond af met een functioneringsgesprek in het laatste kwartaal.

Aanvullende faciliteiten

Naast de inhoud van het werk en waardering en erkenning krijgen voor dit werk, zijn er aanvullende en praktische faciliteiten die je je medewerkers kunt bieden.

  • Werk-privé balans: een goede werk-privé balans is een goede stimulans om goed personeel te houden. Er zijn tal van mogelijkheden: bied de mogelijkheid om thuis te werken. Voer flexibele werktijden in. Bied andere secundaire voorwaarden zoals een fitnessabonnement, verruimde verlofregelingen, introduceer het kopen van vrije dagen, of biedt een aantrekkelijke fietsregeling aan.
  • Bied een goed salaris: afsluitend stippen we toch het salaris aan. Want medewerkers zullen niet snel blijven om het salaris. Maar ze zijn wel eerder geneigd om op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever wanneer ze het idee hebben onderbetaald te worden. Wil je weten wat een marktconform salaris is? Overleg dit met je NOAB-adviseur.

Vragen

Wil je dat je NOAB-adviseur met je meekijkt naar de verschillende mogelijkheden om goed personeel binnen te houden? Wil je weten wat bovenstaande maatregelen gaan kosten? Maar ook hoe je dit belastingtechnisch zo budgetvriendelijk mogelijk kunt inrichten? Neem dan contact op met je NOAB-adviseur.

Verder lezen

Deze blog is een momentopname en voor het laatst aangepast op 5 oktober 2018.