Een zieke medewerker, waar moet je rekening mee houden?

Een medewerker die langdurig ziek is – dat is al vervelend genoeg voor de medewerker zelf. Maar ook voor jou als ondernemer zitten hier veel kosten aan verbonden. Hoe zorg je dat je je aan de verplichte stappen houdt om alles in goede banen te leiden?

Wanneer je een ziekmelding ontvangt van een medewerker, wil je als werkgever natuurlijk dat hij of zij zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. In de eerste plaats omdat niemand ervan houdt om ziek thuis te zitten.

Wat kost een zieke medewerker?

Als ondernemer komen er extra kosten kijken bij een ziekmelding. Je betaalt het loon door en misschien zelfs de uitkering. Daarnaast krijg je, als de ziekte langer duurt, te maken met kosten voor re-integratie.

Bij een langdurig zieke medewerker moet je ook vervanging regelen. Wanneer je maar enkele medewerkers hebt, zijn de kosten van een zieke medewerker in verhouding tot je totale personeelskosten dus hoog.

Natuurlijk kun je je hiervoor verzekeren door middel van verzekering voor loondoorbetaling (een zogenaamde verzuimverzekering of ziekteverzuimverzekering). Voor de Ziektewet of WGA kun je eigenrisicodrager worden, hiermee krijg je korting op UWV premies. Je kunt er ook voor kiezen om alles via het UWV te laten lopen. Overleg met je NOAB-adviseur wat in het geval van jouw onderneming slim is om te doen.

Loon doorbetalen

Een zieke medewerker betaal je minstens 70% van het laatstverdiende loon en vakantietoeslag door. Staat er in de cao of arbeidsovereenkomst een hoger percentage? Dan ben je verplicht om je hieraan te houden. Afhankelijk van het soort contract (vast of tijdelijk), betaal je maximaal 104 weken door aan een zieke medewerker.

Het proces van ziekmelden en re-integratie

De wet- en regelgeving rondom ziekmeldingen en re-integratie is complex en dient daarom nauwkeurig gevolgd te worden. Dit om eventuele problemen met UWV of je werknemer in de toekomst te voorkomen. Bovendien wordt deze wet- en regelgeving regelmatig aangepast, onderstaand stappenplan is van toepassing in 2018. Stem vooraf met je NOAB-adviseur af of recent wijzigingen hebben plaatsgevonden in deze wet- en regelgeving.

Stap 1: Ziekmelden
Zodra de medewerker een ziekmelding doorgeeft, geef je dit zo snel mogelijk door aan de bedrijfsarts of arbodienst. Binnen vier dagen na de ziekmelding geef je bij het UWV door dat je werknemer ziek is als hij een Ziektewetuitkering krijgt of als je eigenrisicodrager bent voor WIA of WGA.

Stap 2: Van kort naar lang ziekteverzuim
Na een ziekteverzuim van meer dan vier weken, spreekt het UWV van ‘lang ziek zijn’. Meld dit dan ook aan de bedrijfsarts of arbodienst. Zij maken binnen zes weken de probleemanalyse op, waarmee de re-integratie zoals beschreven in de volgende stap start.

Stap 3: Starten re-integratie
De re-integratie van een langdurig zieke werknemer is geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter. De doelstelling is om snel en effectief in te kunnen grijpen zodat het verzuim korter wordt.

Volgens deze wet ben je als werkgever verplicht om:

  • Alle gegevens en documenten bij te houden en vast te leggen. Bijvoorbeeld het re-integratieverslag en correspondentie met de arbodienst.
  • Iedere zes weken een voortgangsgesprek te voeren met je werknemer en hier een verslag van te maken en te bewaren.
  • Uiterlijk binnen zes weken een bedrijfsarts in te schakelen. Deze bedrijfsarts maakt een beoordeling van wat de werknemer nog kan doen en maakt een probleemanalyse.
  • In de achtste week samen met de werknemer een plan van aanpak te maken. Tip: Kijk op de website van het UWV voor een voorbeeldmodel van zo’n plan van aanpak.
  • Het UWV om een deskundigenoordeel te vragen wanneer de re-integratie vastloopt.
  • Taken, werkplek, uren en werktijden aan te passen, indien mogelijk.

Let op: een belangrijk moment is de 42e-weeksmelding bij het UWV. Wanneer je werknemer na 42 weken nog niet volledig aan het werk is, dien je deze melding te doen bij het UWV via de Verzuimmelder. Vul deze Verzuimmelder bij voorkeur digitaal in. Dit zijn minder handelingen, korte wachttijden en minder risico op fouten. Je werknemer ontvangt een kopie van deze 42e-weeksmelding en heeft deze documenten nodig wanneer hij na 2 jaar een WIA aanvraag gaat doen.

Verplichtingen van de werknemer

De werknemer heeft ook verplichtingen als het gaat om de re-integratie. Dit zijn:

  • Het bespreken van de gezondheidssituatie met de bedrijfsarts. Let op: de werknemer hoeft jou als werkgever niet te informeren over de aard van de ziekte of arbeidsongeschiktheid.
  • Het samen bespreken van de voortgang iedere zes weken. Een werknemer kan een aanvullend deskundigenoordeel aanvragen als hij het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts.
  • Het samen opstellen en goedkeuren van een re-integratieplan.
  • Het accepteren van passend werk.

Vragen

Zoals je ziet komt er veel kijken bij het weer aan het werk krijgen van een zieke werknemer. Bovendien is dit een traject dat je als werkgever zorgvuldig wil uitvoeren, zonder onnodige kosten te maken. Heb je hier vragen over? Stel deze dan bij je NOAB-adviseur. Deze helpt je graag verder hiermee.

Deze blog is een momentopname en voor het laatst aangepast op 23 november 2018.