De ultieme ZZP-checklist, deel 3: let op het urencriterium

Wil je als ZZP’er in aanmerking komen voor bepaalde belastingvoordelen, zoals de zelfstandigenaftrek? Dan moet je voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat je minimaal 1.225 uur per kalenderjaar aan je onderneming besteedt. De Belastingdienst verwacht dat je aannemelijk kunt maken dat je die uren ook daadwerkelijk aan je onderneming hebt gewerkt. Bijvoorbeeld door een urenadministratie bij te houden.

Wat is het urencriterium?

Ben je ZZP’er en heb je winst uit onderneming? Dan heb je mogelijk recht op ondernemersaftrek. Dit is een verzamelnaam voor verschillende soorten aftrekposten op je winst. Deze aftrekposten zijn alleen bedoeld voor ‘echte’ ondernemers. Daarom heeft de Belastingdienst het urencriterium in het leven geroepen. Om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld startersaftrek en zelfstandigenaftrek, moet je als ondernemer minimaal 1.225 uur per jaar aan je bedrijf besteden. Dit komt neer op minimaal 25 uur per week.

Let op: dit criterium geldt ook als je later in een kalenderjaar je bedrijf start. Start je bijvoorbeeld op 1 juli? Dan kun je alleen in aanmerking komen voor bijvoorbeeld zelfstandigenaftrek in het eerste halfjaar van het bestaan van je bedrijf als je in deze zes maanden minimaal 1.225 uur aan je onderneming werkt. Het minimaal aantal uren wordt in dat geval dus niet gehalveerd.

Ondernemen en andere werkzaamheden

Heb je naast je werk als zelfstandig ondernemer nog andere werkzaamheden, bijvoorbeeld in loondienst? Dan moet je, om te kunnen voldoen aan het urencriterium, in dat geval ook kunnen aantonen dat je meer tijd besteedt aan je bedrijf dan aan je andere werkzaamheden. Besteed je bijvoorbeeld in een kalenderjaar 1.225 uur aan je onderneming, maar werk je in hetzelfde jaar daarnaast 1.250 uur in loondienst? Dan voldoe je niet aan het urencriterium, omdat je in dat geval meer tijd hebt besteed aan je werk in loondienst dan aan je eigen onderneming. Dit geldt niet als je in de laatste vijf jaar ten minste één jaar geen ondernemer was.

Voldoe ik aan het urencriterium?

Het urencriterium kan een startende ZZP’er afschrikken: gaat het mij wel lukken om minimaal 1.225 uur per jaar aan mijn onderneming te besteden? Maar bedenk dat voor het criterium niet alleen de uren meetellen die je daadwerkelijk bij klanten in rekening kunt brengen en direct winst opleveren. Het gaat om alle uren die je besteedt aan je onderneming. Denk bijvoorbeeld ook aan de tijd die nodig is om marktonderzoek uit te voeren, een opdracht voor te bereiden, een offerte op te stellen, naar een klant toe te reizen, vakliteratuur bij te houden of een netwerkbijeenkomst bij te wonen.

Het belang van een urenadministratie

Als ondernemer moet je aannemelijk kunnen maken dat je aan het urencriterium voldoet. Ben je fulltime ondernemer? Dan zal het in de meeste gevallen geen probleem zijn om te kunnen verantwoorden dat je minimaal 1.225 uur per kalenderjaar aan je onderneming hebt besteed. Werk je parttime? Dan kan dit lastiger zijn. Leer jezelf aan om je uren als ZZP’er goed te registreren, om twijfel te voorkomen. Bijvoorbeeld met behulp van een urenregistratieapp. Bij een controle kan de Belastingdienst vragen naar je urenadministratie.

Hulp nodig?

Wil je als ZZP’er een goede basis creëren? Zorg dat je investeert in een deskundig en betrouwbaar administratiekantoor. Zoek een NOAB-kantoor bij jou in de buurt.

Lees meer artikelen van deze serie:

Deze blog is een momentopname en voor het laatst aangepast op 15 februari 2019.