Arbeidsongeschiktheidsverzekering: waarom zou je deze verzekering moeten hebben?

Als je als ondernemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, heb je geen werkgever die je loon doorbetaalt. Het kan dan ook een grote financiële klap voor je onderneming zijn en het kan zelfs je faillissement betekenen. Je kunt je hier voor verzekeren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Waarom zou je dit wel of niet doen? In deze blog geven we ook meer tips voor wanneer je een AOV overweegt.

Waarom zou je een AOV afsluiten?

‘Ik ben nooit ziek’. Veel ondernemers willen geen geld uitgeven aan een dure verzekering die ze toch niet nodig hebben. Maar is dat wel terecht? Uit cijfers van het CBS blijkt dat slechts 19% van de ZZP’ers verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid. Dit tegenover een percentage van 32,4% van de ondernemers met personeel (cijfers 2016). Deze lage percentages steken scherp af tegenover de hoeveelheid ondernemers die thuis zitten als gevolg van ziekte, namelijk 9%.

Dus waarom zou je geen AOV afsluiten? Een vaak gehoord argument is de kosten van deze verzekering. Afhankelijk van je beroep, leeftijd, verzekerd bedrag, eindtermijn, eindleeftijd en uitkeringsduur, kost een AOV je namelijk tussen de ca. € 80 en 400 per maand.

Een belangrijk onderdeel van het uiteindelijke bedrag wordt door verzekeraars bepaald op basis van je beroepsklasse. Heb je bijvoorbeeld een kantoorbaan? Dan word je in de eerste beroepsklasse ingedeeld, loop je minder risico volgens de verzekeraars en betaal je als gevolg daarvan beduidend minder premie.

De beroepsklassen die door verzekeraars worden aangehouden (waarbij geldt dat hoe hoger de klasse, hoe meer premie) zijn als volgt:

 • Beroepsklasse 1: Administratieve en adviserende beroepen, management beroepen;
 • Beroepsklasse 2: Commerciële beroepen, winkeliers;
 • Beroepsklasse 3: Beroepen met lichte handenarbeid, bijvoorbeeld een fotograaf;
 • Beroepsklasse 4 en 5: Beroepen met zwaardere lichamelijke arbeid, zoals werknemers in de bouw.

Redenen om toch een AOV af te sluiten

Sinds de afschaffing van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in 2004 is het geen verplichting meer om als ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Het afsluiten van een AOV is daarom een persoonlijke keuze. Naast de kosten van de verzekering, is er nog een aantal zaken die je mee kunt nemen bij je overwegingen:

 • Wat voor werk voer je uit? Ben je werkzaam in de bouw, dan zal je risico hoger zijn dan wanneer je administratieve werkzaamheden verricht. Zie je veel uitval door ziekteverzuim bij je concurrenten?
 • Hoe is je medische verleden? Ben je vatbaarder voor bepaalde ziektes?
 • Hoeveel geld heb je achter de hand? Hoe lang zou je ziek kunnen zijn zonder dat je onderneming hier last van heeft?
 • Zijn er andere medewerkers die je taken tijdelijk (gedeeltelijk) van je kunnen overnemen?
 • Ben je de hoofdkostwinner? Of is er sprake van een inkomen van je partner waarop je kunt terugvallen?

Deze vragen zorgen ervoor dat je een goed beeld hebt van hoeveel risico je loopt en hoeveel risico je zou willen lopen. Overleg ook met je NOAB-adviseur voor waardevolle inzichten en eventuele branchevergelijkingen over het ziekteverzuim.

Tips & tricks

Nog enkele tips & tricks voor wanneer je overweegt om een AOV af te sluiten:

 • De kosten voor de AOV zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Dit met uitzondering van een eventuele risicopremie voor een ongevallenverzekering en de kosten voor advies en servicekosten.
 • Je betaalt wel inkomstenbelasting over het uitgekeerde bedrag wanneer je toch arbeidsongeschikt raakt. Houd hier dus rekening mee bij het bepalen van de gewenste hoogte bij uitkering.
 • Overleg vooraf met je NOAB-adviseur en verzekeringsadviseur hoeveel risico je wil lopen, hoe hoog je uitkering zou moeten zijn, vanaf wanneer deze uitkering ingaat en tot wanneer je deze uitkering wil. Dit zijn allemaal factoren die een sterke invloed hebben op de hoogte van je premie.
 • Wil je geen AOV afsluiten? Dan kun je er ook voor kiezen om zelf een noodpotje aan te leggen.
 • Ben je lid van een organisatie voor zelfstandigen, zoals de Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), CNV Zelfstandigen of FNV Zelfstandigen? Dan kun je ook via deze organisaties een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen collectieve voorwaarden afsluiten. Hierdoor profiteer je als zelfstandig ondernemer van de voordelen van een collectieve verzekering, zoals lagere kosten.

Vragen

Heb je vragen over de AOV en of dit voor jou het overwegen waard is? Heb je hulp nodig bij het opstellen van de risico analyse? Neem dan contact op met je NOAB-adviseur.

Deze blog is een momentopname en voor het laatst aangepast op 15 maart 2019.